top of page

Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd diduedd am ddim i gefnogi unrhyw un sy'n gwneud penderfyniadau addysg neu gyflogaeth.

 

Maent yma i helpu pobl ifanc ac oedolion i wneud cynlluniau gyrfa a phenderfyniadau, i symud i'r hyfforddiant cywir, dysgu pellach neu gyfleoedd cyflogaeth.

 

Mae eu gwasanaethau'n canolbwyntio ar gefnogi cwsmeriaid i ddatblygu hunanymwybyddiaeth a dyheadau i'w galluogi i wneud penderfyniadau gyrfa effeithiol trwy gydol eu hoes.

cw logo.PNG

Gweler isod am ragor o wybodaeth am eich Tîm Cyflenwi Ysgolion Gyrfa Cymru. Mae'r ddolen lawrlwytho ar gyfer y fersiynau Cymraeg a Saesneg i'w gweld isod.

Gweithredwr Cyfrif Ysgol(Cynghorydd Gyrfa)

Yn cefnogi eich plentyn yn ei gynllunio gyrfa i'w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus. Byddwch hefyd yn gweld ein Cynghorwyr Gyrfa mewn nosweithiau rhieni ysgol a digwyddiadau ysgol.

Mae Cynghorydd Gyrfaoedd eich ysgol yn:

Kim Hopkin

 07870257523

kim.hopkin@gyrfacymru.llyw.cymru

Cydlynydd Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith(CWoW)

Yn cefnogi eich ysgol gyda'i chwricwlwm Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith. Mae hyn yn cynnwys gweithio tuag at ein Marc Gyrfa Cymru.

Steve Lester

 07552258807

steve.lester@gyrfacymru.llyw.cymru

Cynghorydd Ymgysylltu Busnes(BEA)

Yn helpu eich ysgol i ymgysylltu â chyflogwyr. Mae hyn yn gwella ymwybyddiaeth myfyrwyr o'r farchnad lafur ac yn cynyddu eu dealltwriaeth o fyd gwaith.

GCB eich ysgol yw:

Anwen Phillips

07552258739

anwen.phillips@gyrfacymru.llyw.cymru

Cynghorydd Gyrfa Anghenion Dysgu Ychwanegol(Cynghorydd ADY)

Yn cefnogi eich plentyn yn ei gynllunio gyrfa i'w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus. Byddwch hefyd yn gweld ein Cynghorwyr Gyrfa mewn nosweithiau rhieni ysgol a digwyddiadau ysgol.

Caryl Peets

07990826085

caryl.peets@gyrfacymru.llyw.cymru

Rhowch hwb i'ch cyflogadwyedd - gwnewch ar y blaen wrth chwilio am swydd gyda sesiynau ar-lein i bobl ifanc 16-30 oed. Cliciwch ar y botymau isod am fwy o wybodaeth:

bottom of page