top of page

Hyfforddiant Ysbyty yn Arch Noa 

Ysbyty Plant Cymru

Hyfforddiant Ysbyty i'ch Plentyn

  • A yw eich plentyn rhwng 4 ac 16 oed?

  • Ydyn nhw wedi colli 15 diwrnod o ysgol y flwyddyn academaidd hon oherwydd bod yn yr ysbyty? (Gall hyn fod yn gronnol ac yn cyfrif o fwy nag un arhosiad).

  • Yn eich barn chi, a yw eich plentyn yn ddigon iach i gael mynediad at y gwasanaeth hwn?

  • Ydych chi'n awyddus i barhau ag addysg eich plentyn yn yr ysbyty?

 

Os yw'r rhain yn berthnasol i chi, efallai y bydd gan eich plentyn hawl i hyd at awr y dydd, un i un, gan yr athro ysbyty. 

noahs ark.png

Yn dilyn cyngor y staff meddygol, byddwn yn cyfarfod â chi i drafod anghenion addysgol eich plentyn ac i sefydlu gwersi. Byddwn yn gweithio'n uniongyrchol gydag ysgol eich plentyn i sicrhau parhad a chysondeb ag addysg eich plentyn.

 

Byddwn yn trefnu i athro/athrawes weld eich plentyn am hyd at awr y dydd, bob dydd y mae yn yr ysbyty. Os yw eich plentyn yn ail-dderbyn yn rheolaidd, bydd yr hyfforddiant yn parhau ar y diwrnod canlynol eu derbyniad nesaf.

Gall addysgu ddigwydd yn ystafell eich plentyn. Rydym yn awyddus i barhau ag unrhyw waith a ddarperir gan yr ysgol - gwaith cartref yn gynwysedig! Rydym yn cynnig cwricwlwm deinamig a deniadol sy'n addas ar gyfer anghenion meddygol ac addysgol eich plentyn.

 

Gallwn drafod y lefel briodol o waith ar gyfer eich plentyn. Darperir yr hyfforddiant ar gyflymder y plentyn. Byddwn yn darparu amgylchedd dysgu sy'n hwyl - gan ddod ag ymdeimlad o normalrwydd i ddiwrnod eich plentyn.

IT circle2 no.png

Athro Ysbyty

Isabel Thomas

Mae Isabel yn yr ysbyty pum diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor arferol. Mae hi fel arfer yn addysgu pob ystod oedran o ddisgyblion Derbyn hyd at y rhai sy'n astudio ar gyfer TGAU.

CYSYLLTIAD

Cyfeiriad

Gwasanaethau Dysgu Ysbyty Caerdydd

Ysbyty Plant Cymru Arch Noa

Llawr Gwaelod Uchaf

Parc y Mynydd Bychan

CAERDYDD

CF14 4XW

Ebost
Ffon

02920 589 398 (Gweinyddol)

02921 848 820 est 48820 (Athro Ysbyty)

bottom of page