top of page

TÎM

Cyflawniad Addysg Amser a Fi

YnT.E.A.M.

A Caiff anghenion dysgwyr eu hasesu, eu hadolygu a'u diweddaru'n gyson. Rydym yn gweithio naill ai, un i un, neu gyda grwpiau bach, i ddatblygu llythrennedd a rhifedd. Rydym hefyd yn gweithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr i ddatblygu mwy o gymhwysedd mewn perthynas ag ymddygiad, sgiliau emosiynol a chymdeithasol. Mae gan Bryn y Deryn gysylltiadau ardderchog ag asiantaethau allanol gan gynnwys: yr Awdurdod Lleol (ALl), athrawon arbenigol ar gyfer ymddygiad, ASD, ADP ac ati. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda seicolegwyr addysg, tîm LACE, cwnselwyr ysgol, CAMHS a nifer o asiantaethau ac elusennau eraill. . Ymdrechwn yn gyson i adeiladu cysylltiadau gyda phob llwybr sy'n helpu i gefnogi staff a dysgwyr yr ysgol.

Motivational posters

Cylchgrawn AAA

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael cylchgrawn misol rhad ac am ddim, y gallwch ei ddarllen ar-lein, yn ymdrin â phynciau AAA cyfredol. Mae yna hefyd ystod o wahanol linellau cymorth ar gyfer anghenion penodol ac adnoddau ychwanegol ar gael.

IMG_2379.jpg
bottom of page