top of page

Lles

Lles

Miss K. Flood a Miss R. Mee

Mae ein hystafell les yn lle diogel ac ymlaciol i ddysgwyr ei ddefnyddio os bydd ei angen arnynt. Mae Miss Flood a Miss Mee wedi'u lleoli yma ac yn cefnogi dysgwyr.

 

Mae datblygiadau i’r ystafell les yn cynnwys:

  • Dysgwyr yn peintio'r ystafell yn las heddychlon - gofynnir amdano trwy lais y dysgwr

  • Dodrefn meddal a seddi

  • Goleuadau tawelu

  • Teimlad cartrefol - fel ystafell fyw

  • Gweithgareddau lles i hybu hunanofal

Mae gennym hefyd ddau anifail therapi newydd a ymunodd â'r ganolfan ym mis Medi 2020. Dewch i gwrdd â Thaffi y Brenin Siarl Spaniel ac Iolo y gath Siamese.

wellbeing logo.png
bottom of page