top of page

Adnoddau Dysgwyr

Adnoddau Dysgwyr

Cefnogaeth a Gwybodaeth

Pryder

www.anxietyuk.org.uk

 

Ffôn: 03444 775 774

Testun: 07537 416 905

Ebost:cefnogaeth@anxietyuk.org.uk

www.nopanic.org.uk

Ffôn: 03306 061 174

Ebost:info@nopanic.org.uk

Profedigaeth

www.winstonswish.org

Ffôn: 08088 020 021

Ebost:ask@winstonswish.org

Neges argyfwng: Tecstiwch WW i 85258

www.childbereavementuk.org

Ffôn: 08000 288 840

www.hopeagain.org.uk

Ffôn: 08088 081 677

Ebost:hopeagain@cruse.org.uk

Bwlio

www.familylives.org.uk

Ffôn: 08088 002 222

Ebost:askus@familylives.org.uk

Cwnsela a Chymorth

www.changegrowlive.org

Ffôn: 08000 086 879

Ebost:spoc@cgl.co.uk

www.kooth.com

Cefnogaeth ddigidol ar-lein

www.childline.org.uk

Ffôn: 0800 11 11

Cam-drin Domestig

www.thehideout.org.uk

Cyngor ar-lein

Cyffuriau ac Alcohol

www.dan247.org.uk

Ffôn: 08088 084 234

Testun: DAN i 81066

www.talktofrank.com

Ffôn: 03001 236 000

Testun: 82111

www.nacoa.org.uk

Ffôn: 0800 358 3456

Ebost:helpline@nacoa.org.uk

Anhwylderau Bwyta

Rhyw a/neu Hunaniaeth Rywiol

www.mermaidsuk.org.uk

Ffôn: 08088 010 400

Testun: MERMAIDS i 85258

Ebost:info@mermaidsuk.org.uk

www.stonewallcymru.org.uk

Ffôn: 03003 300 630 

Ffôn: 08000 502 020

Ebost:info@stonewall.org.uk

Mewn Gofal neu'r rhai sy'n Gadael Gofal

Gwybodaeth Iechyd Meddwl a Chysylltiadau i Gymorth Arall

www.callhelpline.org.uk

Ffôn: 0800 132 737

Testun: HELP a syniad o’r cymorth sydd ei angen arnoch 81066

www.nyas.net

Ffôn: 08088 081 001

E-bost:help@nyas.net

www.youthaccess.org.uk

Cyngor ar-lein a dolenni i gymorth lleol

www.meiccymru.org

Ffôn: 08088 025 456

Testun: 84001

www.thesprout.co.uk

Chwiliwch am wasanaethau lleol yn eich ardal. Ymholiadau ar-lein

www.themix.org.uk

Ffôn: 08088 084 994

Testun: The Mix i 85258

www.mefirst.org.uk

AY o faterion, profiadau a syniadau ymdopi cyffredin

www.brook.org.uk

Cefnogaeth iechyd rhywiol clinigol

www.youngminds.org.uk

Testun: YM i 85258

www.nhs.uk/moodzone

Apiau, offer, canllawiau sain

www.meddwl.org

Gwybodaeth iechyd meddwl Cymraeg

Hunan-niweidio

www.selfinjurysupport.org.uk

Testun: 07537 432 444

www.lifesigns.org.uk

Gwybodaeth ar-lein

www.amberproject.org.uk

Ffôn: 02920 344 776

Testun: 07905 905 437

Ebost:amber.project@churcharmy.org

www.nhsn.co.uk

Fforwm ar-lein

Meddyliau Hunanladdol

www.samaritans.org

Ffôn: 08081 640 123

Testun: 116 123

E-bost:jo@samaritans.org

www.papryuss-uk.org/hopelink

Ffôn: 08000 684 141

Testun: 07860 039 967

E-bost:pat@papryus-uk.org

Gofalwyr Ifanc

Ceisiadau

CALMHARM

Gwybodaeth am hunan-niweidio a syniadau ar gyfer ymdopi

FEARTOOLS

Rheoli pryder

MEDDWL

Ymwybyddiaeth ofalgar, myfyrdod ac olrhain hwyliau

MEDDWLAU

Rheoli iselder a hwyliau isel

SAM

Rheoli pryder hunangymorth

CADW'N FYW

Gwybodaeth am ymdopi â meddyliau hunanladdol a dolenni i wasanaethau cymorth defnyddiol

Cyfeiriadur Cefnogaeth a Gwybodaeth i'w Lawrlwytho

Templed Dyddiadur Pryder i'w Lawrlwytho

bottom of page