top of page

Gwyddoniaeth ym Mryn y Deryn

J. Harris a Mr L. Griffiths

BTEC L1 Gwyddoniaeth - Trwy gydol y cwrs bydd y canlynol yn cael sylw:

 

Uned ASc6 – Cynnal arbrawf gwyddonol, lle mae'r dysgwyr yn datblygu amrywiaeth amrywiol o sgiliau ymarferol ac arbrofol.

 

Uned ASc9 – Gwarchod yr amgylchedd, lle rydym yn ymdrin â rhywogaethau mewn perygl, cynhesu byd-eang ac ailgylchu. Mae hyn yn arwain at brosiect o gael eco-Nadolig yn yr ysgol.

 

Uned ASc12 – Safle Trosedd a Thystiolaeth, lle rydym yn dysgu pob math o dechnegau fforensig megis:  

  •  Fumio am olion bysedd

  • Dadansoddiad math o waed a dadansoddiad gwallt o dan ficrosgop.

 

Rydym yn defnyddio'r sgiliau hyn i ddadansoddi safle trosedd ffug a dod o hyd i'r troseddwr. 

Science blue and white microscope logo
bottom of page