top of page

Mae mathemateg yn fwy rhan o’n bywydau bob dydd nag y byddem yn ei feddwl ac yn caniatáu inni ddeall y Byd o’n cwmpas yn well. Gellir dod o hyd i'r defnydd o rifau a ffigurau ym mhobman, o goginio i feddyginiaeth, i'r cyfryngau a siopa.

 

Mae'r adran Fathemateg yn ceisio creu amgylchedd dysgu gyda'r disgwyliadau uchaf yn seiliedig ar egwyddorion cydweithredu a pharch.  Rhoddir cyfle i bob unigolyn gyflawni ei botensial a theimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi. Nod yr adran yw datblygu sgiliau dysgwyr yn unol â Chwricwlwm i Gymru fel eu bod yn:

 

  • Dysgwyr galluog uchelgeisiol

  • Cyfranwyr mentrus, creadigol

  • Dinasyddion Moesegol Gwybodus

  • Unigolion iach, hyderus

 

Mae mathemateg yn cyfrannu at gwricwlwm yr ysgol trwy ddatblygu gallu dysgwyr i gyfrifo, rhesymu yn rhesymegol, yn algebraidd a geometrig, i ddatrys problemau a thrin data. Mae hefyd yn bwysig mewn bywyd bob dydd, mewn sawl ffurf ar gyflogaeth ac wrth wneud penderfyniadau cyhoeddus. 

Mathemateg

J. Hughes, Miss K. Cole, Mr. A. Williams a Mr

Maths blue and white calculator logo

Amlinelliad o'r Cwrs

 

Bydd dysgwyr yn dilyn cyrsiau Lefel Mynediad a TGAU Mathemateg a Rhifedd CBAC ar y cyd â'i gilydd. 

 

Lefel Mynediad 

I'w gwblhau ym Mlwyddyn 10 lle bo modd.

 

Uned 1 - Arholiad Ysgrifenedig 

Uned 2 - Prawf diwedd llwyfan 

Uned 3 - Tasg ymarferol 

 

TGAU Mathemateg a Rhifedd 

I'w eistedd ym Mlwyddyn 11.

 

Uned 1 - Arholiad Ysgrifenedig 

Uned 2 - Arholiad Ysgrifenedig 

maths 3.png
maths 2.png
bottom of page