top of page
  • Writer's pictureAdmin

Welsh language at ByD and CC!

This term the students are increasing their welsh work within school time. This includes playing welsh online games such as ‘taith iaith’, duolingo and kahoot. They have also been encouraged to use more incidental welsh in the halls during lunch times.


Every learner has a welsh reward box on their daily point sheets called ‘tocyn iaith’. They can earn extra accommodations for using simple welsh terminology throughout the day. The learners have been on end of term trips recently to welsh heritage sites such as St Fagans.Y tymor hwn mae'r disgyblion yn cynyddu eu gwaith Cymraeg o fewn amser ysgol. Mae hyn yn cynnwys chwarae gemau Cymraeg ar-lein fel 'taith iaith', duolingo a kahoot. Maen nhw hefyd wedi cael eu hannog i ddefnyddio mwy o Gymraeg cysylltiedig yn y neuaddau yn ystod amseroedd cinio.


Mae gan bob dysgwr flwch gwobrwyo Cymraeg sy'n cael ei alw'n 'tocyn iaith. Gallant ennill pwyntiau positif ychwanegol ar gyfer defnyddio terminoleg syml yn y Gymraeg drwy gydol y dydd. Mae'r dysgwyr wedi bod ar deithiau diwedd hanner tymor yn ddiweddar i safleoedd treftadaeth Cymru, er enghraifft, Sain Ffagan.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page