top of page

Up to £200 in support with school essentials

Have you claimed all the support you can get with school costs?


At Nyth y Deryn, Bryn y Deryn and Carnegie Centre, we want to ensure that every child receives the help they need.


In addition to Free School Meals, the Welsh Government offers support with School Essentials such as uniform, kit and stationery - make sure you’ve checked your child’s eligibility as more help could be available!


If eligible, you can get up to £200 per child for School Essentials, plus extra funding for our school. It only takes a few minutes to find out if you’re eligible, just click the button below to find out more details.Ydych chi wedi hawlio'r holl gymorth y gallwch ei gael gyda chostau ysgol?


Yng Nghanolfan Nyth y Deryn, Bryn y Deryn a Carnegie, rydym am sicrhau bod pob plentyn yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.


Yn ogystal â Phrydau Ysgol am Ddim, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth gyda Hanfodion Ysgol fel gwisg ysgol, cit a deunydd ysgrifennu - gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwirio cymhwysedd eich plentyn oherwydd gallai mwy o help fod ar gael!


Os yn gymwys, gallwch gael hyd at £200 y plentyn ar gyfer Hanfodion Ysgol, ynghyd â chyllid ychwanegol ar gyfer ein hysgol. Dim ond ychydig funudau mae'n ei gymryd i ddarganfod a ydych chi'n gymwys.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page