top of page

Iaith Gymraeg Carnegie

A. Yeoman

Welsh dragon blue and white logo

Dysgir y Gymraeg yng Nghanolfan Carnegie. Mae tiwtor Cymraeg arbenigol yn darparu gwersi mewn grwpiau bach.

Rhennir yr asesiad yn dair rhan:

  • Asesiad di-arholiad - Llafaredd

    • Cyflwyniad Unigol yr Ymchwiliwyd iddo​

    • Ymateb a Rhyngweithio

  • Dau asesiad allanol

    • Darllen​

    • Ysgrifennu

Bydd sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu yn cael eu cydnabod mewn TGAU Cymraeg iaith. Dylai dysgwyr gael eu hysbrydoli, eu cyffroi a'u herio trwy ddilyn cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Byddant yn datblygu eu gallu i ddefnyddio’r Gymraeg fel dinasyddion gweithredol a gwybodus ac yn gallu siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu’n rhugl, yn briodol, yn effeithiol ac yn feirniadol – at ystod eang o ddibenion personol, swyddogaethol a chymdeithasol. Byddant yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i wneud penderfyniadau gwybodus am gyfleoedd dysgu pellach a dewisiadau gyrfa.

bottom of page