top of page

Ffotograffiaeth ym Mryn y Deryn

Beth yw Ffotograffiaeth?

Mae Ffotograffiaeth yn gwrs ymarferol sy'n cynnig y cyfle i brofi creadigrwydd trwy ddefnyddio cyfryngau lens. Mae TGAU Ffotograffiaeth yn debyg iawn i TGAU Celf, ac mae'r cwrs wedi'i gynllunio i apelio at ystod eang o ddiddordebau, personoliaethau a chyfarwyddiadau. bydd dysgwyr yn cael eu haddysgu sut i defnyddio camera a'i swyddogaethau niferus, a dysgu gwahanol dechnegau ffotograffiaeth a golygu digidol. Gall dysgwyr greu delweddau statig neu symudol gan ddefnyddio dulliau digidol o ddatblygu a chynhyrchu. Mae cyfle i archwilio gwaith artistiaid a ffotograffwyr a datblygu eich syniadau eich hun trwy wahanol brosiectau a meysydd astudio.

 

Yn ogystal, bydd dysgwyr yn datblygu eu sgiliau lluniadu ac anodi gan eu bod yn gydrannau allweddol o'r cwrs. Gall y llun gynnwys brasluniau neu gynlluniau o syniadau ar gyfer tynnu lluniau. Mae Ffotograffiaeth TGAU hefyd yn cyfrannu at ddatblygiad creadigrwydd, annibyniaeth, gwytnwch, dyfeisgarwch, rheoli amser, a sgiliau llythrennedd.

Asesiad
Asesir TGAU Ffotograffiaeth dros ddwy uned (asesir yn fewnol a safonir yn allanol).

Uned 1 – Portffolio gwaith cwrs wedi'i osod yn fewnol 60%

Uned 2 – Aseiniad arholiad wedi'i osod yn allanol 40%

D. Wearne a Miss. E. Shepherd

Photography blue and white camera logo
bottom of page