top of page

Gwyddoniaeth yng Nghanolfan Carnegie

A. Roberts a Mrs. L. Griffiths

BTEC L1 Gwyddoniaeth- Trwy gydol y cwrs bydd y canlynol yn cael eu cwmpasu:

 

Uned ASc6 – Cynnal arbrawf gwyddonol, lle mae'r dysgwyr yn datblygu amrywiaeth amrywiol o sgiliau ymarferol ac arbrofol.

 

Uned ASc9 – Gwarchod yr amgylchedd, lle rydym yn ymdrin â rhywogaethau mewn perygl, cynhesu byd-eang ac ailgylchu. Mae hyn yn arwain at brosiect o gael eco-Nadolig yn yr ysgol.

 

Uned ASc12 – Safle Trosedd a Thystiolaeth, lle rydym yn dysgu pob math o dechnegau fforensig megis:  

  • Fuming am olion bysedd

  • Dadansoddiad math o waed a dadansoddiad gwallt o dan ficrosgop.

 

Rydym yn defnyddio'r sgiliau hyn i ddadansoddi safle trosedd ffug a dod o hyd i'r troseddwr. 

Science blue and white microscope logo

TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol- wedi'i rhannu'n ddwy uned, pob un yn cwmpasu bioleg, cemeg a ffiseg.

Yn Uned 1 maent yn astudio ynni a thrydan, adnoddau o'n planed a'r amgylchedd.

Yn Uned 2 maent yn astudio iechyd, ffitrwydd a chwaraeon a rheoli prosesau cemegol.

Mae'r cwrs yn datblygu sgiliau ymholi ac ymarferol y dysgwyr, yn ogystal â'u gwybodaeth wyddonol. Asesir trwy arholiad ar gyfer pob uned a dau asesiad ymarferol. 

bottom of page